Visa nhập cảnh Việt Nam

 • Gia hạn, làm mới visa nhập cảnh Việt Nam

  Các thủ tục gia hạn và làm mới visa nhập cảnh vào Việt Nam.

 • Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông

  Theo Thông tư số 09/2000/TT-BCA (A18) ngày 07/6/2000 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước, thì thủ tục gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp đổi hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam đang thường trú ở trong nước được qui định như sau:

 • Dịch vụ làm thẻ doanh nhân APEC (ABTC)

  Làm visa Việt Nam - ABTC  là gì? Thẻ đi lại của doanh nhân APEC/ABTC (Business Travel Card) là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước và vùng lãnh thổ tham gia. Người mang thẻ  ABTC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì không cần phải có thị thực của các nước và vùng lãnh thổ đó.

 • Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ – ngoại giao

  Dịch vụ làm visa - Bạn đang tìm hiểu về thủ tục Làm Visa? Bạn muốn tìm một Dịch vụ Làm visa có uy tín? Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn và hoàn tất các thủ tục Làm visa cho bạn.